ORGANISATIE

Obs de Tandem  heeft de beschikking over, een recentelijk (grotendeels) gemoderniseerd, gebouw. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de eisen die aan modern onderwijs kunnen worden gesteld, overeenkomstig de visie en de werkwijze van de school.
Het hoofdgebouw heeft 7 lokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een bibliotheek, een personeelskamer en 2 spreekkamers.
In het kleutergebouw krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 onderwijs en zijn tevens peuterspeelzaal: ”Het Stepje” en de voorschoolse-  en de buitenschoolse opvang (Kids Casa) gehuisvest.
Voor de gymlessen en de “Rots en Water” trainingen van de groepen 1 t/m 4 maken we gebruik van het speellokaal in het gebouw van “Het Akkoord”. Dit gebouw staat naast onze school.
Het hoofd- en het kleutergebouw liggen op een zeer ruime kavel, beide gebouwen beschikken over ruime en overzichtelijke pleinen. De bovenbouwgroepen maken gebruik van het voetbalveld achter het gebouw van “Het Akkoord”.
  

OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​