OUDERHULP

Wij vinden het heel belang­rijk dat u zich als ouders betrokken voelt bij de  school. Op verschillende manieren kunt u het onderwijs ondersteunen. Als ouder kunt u het onderwijs onder­steunen door u op te geven voor activiteiten op het gebied van sport, het helpen bij festiviteiten, klussen, etc.
Om buitenschoolse activiteiten te organiseren is ouderhulp noodzakelijk. De school doet een beroep op u om groepjes kinderen te begeleiden of te vervoeren bij o.a. excursies, schoolreisjes, school-sportdag, etc.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Mocht u bepaalde informatie niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school, Agnes de Groot.
OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​