OUDERVERENIGING

De oudervereniging verzorgt veel activiteiten rondom de schoolorganisatie, zoals b.v. de verkeersouders, het Safari team, de Rodermarktactiviteiten en schoolfestiviteiten zoals: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasactiviteiten, de ouderavonden, de afscheidsavond voor groep 8 en de laatste schooldag. Daarnaast werkt ze samen met het team bij het organiseren van de tweejaarlijkse themafeesten.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50 per leerling. Ook de bijdrage voor de schoolreizen wordt geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. Kinderen die later op school komen betalen 1/10 deel van de ouderbijdrage, voor iedere maand van het schooljaar dat ze nog op school zitten. De oudervereniging bestaat uit:


Annemieke Schuiling
Mark Mulder
Folkert van der Wal

Heidi de Boer
Hendrike de Boer
Arjan van der Velde


Het e-mailadres van de ov is ov-obsdetandem@hotmail.com
Het rekeningnummer is NL08 RABO 0355835002 t.n.v. Oudervereniging De Tandem, Roden.


OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​