SCHOOLGIDS

De schoolgids een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. 
De gids voldoet aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. Jaarlijks wordt de schoolgids vastgesteld in de MR. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de gids dan horen wij dat graag. Klik
hier  om de schoolgids 2019-2020 te downloaden.

OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​