SCHOOLTIJDEN

Op obs de Tandem hanteren we het 5-gelijke-dagen-rooster. Dit betekent dat alle kinderen (groep 1 t/m 8) op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school gaan.  De bel gaat om 08.25 uur, zodat de lessen om 08.30 uur kunnen starten.
De kinderen hebben ’s ochtends 15 minuten pauze, u kunt ze daarvoor een klein gezond hapje en wat drinken meegeven. 
Tussen de middag hebben de groepen 1 t/m 8 een kwartier tijd om te lunchen, in hun eigen klas met de eigen leerkracht. Daarnaast hebben zij een half uur middagpauze waarin ze buiten kunnen spelen, onder toezicht van leerkrachten en andere medewerkers op school. Aan deze opvang zijn voor de ouders geen kosten verbonden.
​Wij vragen u om alle bekers, bakjes, tassen e.d. duidelijk te voorzien van een naam en verwachten van de ouders dat zij hun kind(eren) gezond eten en drinken meegeven, voor de ochtendpauze en de middagpauze.

                                

OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​