VISIE EN MISSIE

Identiteit/profiel van de school
De openbare basisschool de Tandem wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Wij willen de kinderen begrip en respect bijbrengen voor mensen uit eigen en andere culturen. Het is belangrijk dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich op onze school thuis voelt. Daarom zullen levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen van verschillende kanten worden belicht. Als openbare basisschool staan we open voor ieders godsdienst of levensbeschouwing.
Er wordt rekening gehouden met verschillen in kennis en vaardigheden tussen de leerlingen. Alle leerlingen verwerken de basisstof van de verschillende vakken. Daarnaast is er voor kinderen die dat nodig hebben herhalingsstof of verrijkingsstof. We streven naar kwalitatief goed onderwijs.


Visie en missie  
Visie
Veelzijdig en uitdagend onderwijs in een veilige en positieve omgeving zodat kinderen zich optimaal en met respect voor elkaar kunnen ontwikkelen.

Slogan
Onze slogan is: "Met elkaar, voor elkaar!".


OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​