Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Oudervereniging (O.V.)

Organiseren en ondersteunen. Veel scholen hebben een oudervereniging (OV), ook obs De Tandem. De OV biedt hulp bij diverse activiteiten, die vanuit school worden georganiseerd. Het doel is om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren en de school te ondersteunen. Samen met het onderwijsteam en de ouders worden allerlei evenementen door de OV georganiseerd zoals bijvoorbeeld het het pleinfeest, de Sinterklaasviering en het Kerstfeest. Ook zorgt de oudervereniging voor traktaties tijdens feestelijke activiteiten op school en is ze betrokken bij verkeersveiligheidsprojecten. Werkwijze oudervereniging. Op obs De Tandem hebben we een oudervereniging waar ouders lid van kunnen worden. Het streven is, dat er minimaal één ouder per groep vertegenwoordigd is. Het bestuur van de oudervereniging bestaat naast een voorzitter, een penningmeester en een secretaris uit een aantal ouders. De OV vergadert een keer per twee maanden. Elk jaar vertrekken er OV-leden, omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarom is de OV altijd op zoek naar nieuwe leden. Tijdens de OV-vergadering wordt onder meer de financiële situatie besproken. De OV betaalt namelijk een groot deel van de kosten van de diverse activiteiten op school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hapjes en drankjes, de versiering van school bij feestdagen, kleding, schmink, strooigoed en cadeautjes voor het Sinterklaasfeest. Die kosten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks van ouders wordt gevraagd. Zonder de ouderbijdrage kan de OV niets organiseren, het is de enige inkomstenbron. Natuurlijk probeert de OV via sponsoring ook zaken te regelen. Tijdens de vergaderingen wordt in overleg met een aantal leraren besproken welke activiteiten georganiseerd worden en wie er wat regelt. Bij de activiteiten hebben we altijd hulp nodig van ouders. De leden van de OV organiseren de activiteiten en andere ouders worden gevraagd om te helpen bij de uitvoering. Het kan dan gaan om het uitdelen van hapjes en drankjes, het bakken van pannenkoeken, het versieren van school of het klaarzetten van spelletjes. Vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50 per leerling. Ook de bijdrage voor de schoolreizen wordt geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. Kinderen die later op school komen betalen 1/10 deel van de ouderbijdrage, voor iedere maand van het schooljaar dat ze nog op school zitten. Meer weten? Wilt U meer weten over de oudervereniging? U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij een vergadering. Ook kunt u via een mail: ov-obsdetandem@hotmail.com vragen om informatie of natuurlijk één van de leden van de OV aanspreken.   De oudervereniging bestaat uit: - Annemieke Schuiling - Folkert van der Wal - Marije de Vink - Tanja Buring - Arjan van der Velde - Anita Hut - Angelique van Kernebeek - Nathalie Bueving​ Het rekeningnummer is NL08 RABO 0355835002 t.n.v. Oudervereniging De Tandem, Roden.  
Home Nieuwtjes Organisatie Onderwijs Ouders Contact